Staptocht ruimtelijke ordening met het nieuwe leerplan TSO

Ruimtelijke ordening is voor de meesten onder ons een onderwerp waarbij we niet goed weten hoe eraan te beginnen. Om de leerlingen wat meer wegwijs te maken in dit thema heeft Ann Poelman een wandeling uitgestippeld in de buurt van onze school. Je kan dit perfect toepassen op andere schoolomgevingen en je laten inspireren voor de lokale situatie van de eigen school.
We vertrekken van de Gewestplannen en RUP en de eigen beleving van de leerlingen zodat ze beter leren kijken naar hun omgeving.

Navorming GO! Leerplanimplementatie: werken met competentiegerichte leerplannen

INHOUD

Tijdens deze studiedagen kan je samen met je collega's, met lectoren van de lerarenopleiding en studenten lesmateriaal ontwikkelen op basis van de competentiegerichte leerplannen aardrijkskunde.

We buigen ons over knelpunten bij het opstellen en monitoren van de jaarvordering. Competentiegericht evalueren vormt het thematisch sluitstuk.

Een initiatief van de Pedagogische begeleiding van het GO! en de lerarenopleidingen van de hogescholen Howest, HoGent, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Erasmus Hogeschool Brussel.

Voorjaarscongres VLA

Het volgende voorjaarscongres - zeg maar de jaarlijkse hoogmis van de VLA - zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart 2019.

Net als de voorbije edities wordt de gastvrijheid gewaarborgd door AP-Hogeschool, campus Noord.

Het thema van deze uitgave blijft vooralsnog top secret...

Zeedag

Zeedag

In de voormiddag staan bedrijfsbezoeken op het programma, over de middag is er een zeemarkt met infostands rond excursies, onderzoekend leren e.a.

Na de middag zijn er een 6-tal workshops, waaruit je er 2 kunt kiezen. We voorzien een programma waarin voor elke graad iets aangeboden wordt, binnen fysische en socio-economische thema's.