Aardrijkskunde 2.0

De stilte rond de hervorming van het secundair onderwijs zorgt voor enige onzekerheid op de werkvloer en het uitblijven van een open communicatie doet de rest. Daarom willen we vanuit de VLA pro-actief benadrukken welke competenties het best binnen aardrijkskundelessen bereikt worden en welke leerlijnen doorheen de drie opeenvolgende graden kunnen of moeten worden bereikt. Kortom, we willen een stem hebben in het nakende onderwijsdebat en vooral de eigenheid, het unieke van ons vak in de verf zetten.

VLA-studiedag 'Mercator aangekaart' 28 april 2012

Mercator aangekaart

De kaart neemt een centrale plaats in het aardrijkskundeonderwijs in. Aan die kaart werd er op zaterdag 28 april 2012 een studiedag van de VLA aan gewijd .

Deze studiedag kadert in de activiteiten n.a.v. de viering van de geboorte van Mercator 500 jaar geleden. In Sint-Niklaas worden dan allerlei activiteiten ingericht zoals een internationaal wetenschappelijk congres dat doorgaat van 25 tot 28 april 2012 met als titel ‘Mercator Revisited’.

Het programma en de Powerpoint presentaties kun je hier terugvinden.

Labels