Dit najaar zal de VLA samen met VBO en VeLeWe het Vlaamse Congres voor leraars Wetenschappen organiseren.  We positioneren er aardrijkskunde als volwaardige wetenschap en voorzien in een reeks relevante geografische workshops.

Inhoud

1.  Chris Van Broeck zet de workshop ‘Leren denken met atlaskaarten’ op en zal daarvoor zowel de ‘Nieuwe algemene wereldatlas’ van uitgeverij Plantyn als de ‘De Boeck Atlas’ van uitgeverij De Boeck als bronmateriaal gebruiken.
 
2.  Tom Van Herck en Laura Dheer kozen voor hun workshop de gedurfde titel ‘Weg met de papieren atlas?’ en maken je expert in het gebruik van Geopunt, een meer dan interessante database en digitale atlas.
 
3.  Anja Decoster zet ‘Geoproeven’ op en laat je mee experimenteren met een reeks makkelijke en minder makkelijke proefjes en experimenten onmiddellijk bruikbaar in de aardrijkskundelessen.
 
4. Evy Coppejans plaatst vakoverschrijdend veldwerk centraal in ‘Met de klas naar het strand’.  Ze neemt je mee in een boeiend inhoudelijk en didactisch verhaal.  Best bruikbaar wanneer je zelf die kant opgaat…
 
5. Luc Zwartjes zal de IT-geïnteresseerden kunnen boeiend met ‘Big Ideas in aardrijkskunde: voorbeelden van 4D-didactiek’.  
 
6. Jef Thuis integreert twee sterke fysische thema’s in ‘Van een eenvoudige klassering van stollingsgesteenten naar diamant in kimberliet’.   Het herbekijken van een praktische maar gedegen indeling van de stollingsgesteenten gaat hier naadloos over in het diamantverhaal.  

In samenwerking met het KMI brengen we er het weer naar de school tijdens een duopresentatie.   Het KMI start een nieuw initiatief, de Weather Observations Website Belgium (WOW-BE), in samenwerking met o.a. de VLA, Fégépro, UK MetOffice en KNMI. In dit initiatief worden actuele weerwaarnemingen, gemeten door particulieren, scholen en bedrijven, verzameld en gedeeld.  
VLA laat zich ook niet onbetuigd en werkt  met een clubje van 10 enthousiaste aardrijkskundeleerkrachten aan lesmaterialen bruikbaar in de eerste graad.  We stellen dit resultaat graag aan jullie voor tijdens één van de lezingen.

Praktisch

Het Vlaams Congres van leraars Wetenschappen gaat door op de terreinen van de VUB op zaterdag 18 november 2017.  Meer praktische informatie kan je terugvinden op https://www.congreswetenschappen.be/

Wat de betalingswijze betreft, volgen we onze partners VBO en VeLeWe.  De congreskosten bedragen 50 euro waarbinnen reeds 15 euro inschrijvingsgeld VLA-2018 vervat zit.  Dit mag je alvast in mindering brengen bij de lidgeldbetaling 2018 – we contacteren je hierover nog per mail.  Meer informatie over de inschrijvingswijze kan je terugvinden op bovenvermelde website.

Wij hopen dat u ook daar van de partij bent! 

aankondiging congres 2017

Datum start
Datum eind