Het volgende voorjaarscongres - zeg maar de jaarlijkse hoogmis van de VLA - zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart 2019.

Net als de voorbije edities wordt de gastvrijheid gewaarborgd door AP-Hogeschool, campus Noord.

Het thema van deze uitgave blijft vooralsnog top secret...

Datum start
Datum eind
Locatie
AP Hogeschool, campus Spoor Noord
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen