Red aardrijkskunde petitie

Wij hopen dat het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) het ontwerpleerplan wil bijsturen en aanpassen. Wij hopen dat het KOV blijvend rekening houdt met de gepassioneerde leerkracht aardrijkskunde die vol overtuiging de complexe wereld rondom ons, de wereld van gisteren, vandaag en morgen tracht uit te leggen aan de opgroeiende jongeren, de burgers van morgen.