24ste Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen

 

Voor de 24ste keer al tekent het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen present in het najaar. Deze editie gaat door aan de KU Leuven, campus Arenberg III, Celestijnenlaan 200F, op zaterdag 17 november 2018.

 

Wat bieden wij aan? Een aantal lezingen door vooraanstaande wetenschappers die u een aantal nieuwe ideeën en inzichten in hun vakgebied brengen. Je kan daarna kiezen uit een hele reeks werkgroepen met ideeën en materialen direct in de klas toepasbaar, verdeeld over de vakgroepen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.

 

U vindt het programma op www.congreswetenschappen.be vanaf 1 september. Inschrijven kan uitsluitend elektronisch via deze website en dit vanaf 5 september. We geven u hiermee iets meer tijd om met collega’s binnen de vakgroep vooraf te overleggen. Op 17 oktober (23:59) worden de inschrijvingen afgesloten.

 

Het congres wordt zoals vorig jaar georganiseerd door drie lerarenverenigingen, nl. VOB (leraren biologie), VeLeWe (leraren wetenschappen) en VLA (leraren aardrijkskunde). Het initiatief wordt mede ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse overheid in samenwerking met het departement Onderwijs. Dankzij deze financiële ondersteuning en de onbezoldigde inzet van de bestuursleden van de lerarenverenigingen, kunnen we het inschrijvingsgeld laag houden, namelijk 50 euro.

Hiervoor krijgt u een lezing, 3 werkgroepen, een beursbezoek, het congresboek, de lunch, koffie en hapje-tapje. Voor VOB- en VeLeWe-leden is het lidgeld voor het volgende kalenderjaar inbegrepen in dit bedrag. Het lidgeld van VLA ligt iets hoger dan dit van VOB en VeLeWe, deze leden worden na het congres gecontacteerd door de vereniging om het resterende deel van hun lidgeld voor het volgende kalenderjaar te betalen.

 

Wat komt er zoal kijken bij het plannen en organiseren van dit congres?

- Het congres wordt georganiseerd door acht leden uit het bestuur van VOB, VeLeWe en VLA. Zij starten in maart/april met het zoeken naar interessante werkgroepen, boeiende sprekers. Zij doen hiervoor beroep op hun ‘connecties’ in de universitaire wereld, op de pedagogische begeleiding, op leerkrachten. Waar mogelijk wordt er ingespeeld op vragen uit vorige congresedities. Vanaf juni wordt de informatie van de werkgroepen verzameld en op de website geplaatst. Inschrijven gebeurt ook en enkel via de website. De inschrijvingen worden afgesloten op 17 oktober omdat het samenstellen van het congresplan voor elke individuele deelnemer een hele klus is. Werkgroepen die niet maximaal bezet zijn, worden maar 1 of 2 keer in plaats van 3 keer geroosterd en er zijn werkgroepen die 2 uur duren. Het manueel schikken van drie werkgroepen, maaltijd en beursbezoek per deelnemer over de vijf beschikbare tijdslots vraagt toch zo’n anderhalve dag werk voor 2 personen. Op de vooravond van het congres worden, met hulp van jobstudenten en vrijwilligers uit het bestuur van de lerarenvereniging, de congrestassen gevuld, de beurs opgebouwd en een deel extra bewegwijzering aangebracht. De bestuursleden doen al dit werk volledig onbezoldigd; gekoppeld aan de subsidie van de overheid zorgt dit ervoor dat de deelnameprijs laag kan gehouden worden.

- Het aantal deelnemers dat per keer een werkgroep kan volgen, wordt door de werkgroepleider (lesgever) bepaald. Zoals jullie weten is 20 à 25 een werkbaar aantal, wij stellen dit ook voor aan de werkgroepleiders. Maar soms wenst een werkgroepleider niet meer dan 12 of 15 deelnemers.

- We vragen aan alle werkgroepleiders en lezinggevers of ze het materiaal (cursus, werkbladen, PP-presentatie…) willen vrijgeven zodat het gepubliceerd kan worden in een jaarboek of geplaatst op de websites van de respectieve lerarenverenigingen. Sommige werkgroepleiders wensen echter hun materiaal niet vrij te geven.

- Het congres doet ‘de Ronde van Vlaanderen’: we zijn telkens twee jaar na elkaar te gast in een andere provincie. In 2018 en 2019 strijken we neer in Vlaams-Brabant (Leuven).

- Omdat wij te gast zijn aan een universiteit, moeten wij ons ook houden aan de ‘huisregels’, vb. het gebruik van recycleerbaar <-> wegwerpmateriaal, bewegwijzering, parking…. We plaatsen waar mogelijk extra pijlen en borden, maar we gaan er toch van uit dat een leraar, leraar zijnde, zijn ‘plan’ kan trekken. Er is trouwens steeds iemand aanwezig aan de infobalie, waar je terecht kan met vragen.

 

Last but not least, een warme oproep aan alle leraren: heb je een leuk idee voor een practicum of een lessenreeks? Wees niet bescheiden, kom er mee naar buiten en deel je ideeën en materiaal met andere collega’s.

 

Marleen Van Strydonck

Congrescoördinator

 

Datum start
Datum eind
Afbeelding
Locatie
KU Leuven, campus Arenberg III
Celestijnenlaan 200F