Voor heel wat leerkrachten aardrijkskunde in de tweede graad is de Junior Olympiade natuurwetenschappen (JON)  een grote onbekende.

 

We kozen in de tweede graad om aardrijkskunde enerzijds te integreren in het geheel van de natuurwetenschappen zoals aangeboden in de tweede graad, maar anderzijds zijn karakter als wetenschappelijke discipline te benadrukken vanuit de vraagstelling.

 

Geen feitenquiz maar mooie oefeningen, probleemstellingen en onderzoekjes welke bij leerlingen vooral vragen oproepen over het systeem aarde en hen aanzet om ook intenser om te gaan met aardrijkskunde in de klas.

 

Alles over deze olympiade (tot en met de voorbeeldvragenlijsten) kan u terugvinden op de website https://www.vonw.be/olympiade-junior.