Staptocht ruimtelijke ordening met het nieuwe leerplan TSO

Ruimtelijke ordening is voor de meesten onder ons een onderwerp waarbij we niet goed weten hoe eraan te beginnen. Om de leerlingen wat meer wegwijs te maken in dit thema heeft Ann Poelman een wandeling uitgestippeld in de buurt van onze school. Je kan dit perfect toepassen op andere schoolomgevingen en je laten inspireren voor de lokale situatie van de eigen school.
We vertrekken van de Gewestplannen en RUP en de eigen beleving van de leerlingen zodat ze beter leren kijken naar hun omgeving.

Navorming GO! Leerplanimplementatie: werken met competentiegerichte leerplannen

INHOUD

Tijdens deze studiedagen kan je samen met je collega's, met lectoren van de lerarenopleiding en studenten lesmateriaal ontwikkelen op basis van de competentiegerichte leerplannen aardrijkskunde.

We buigen ons over knelpunten bij het opstellen en monitoren van de jaarvordering. Competentiegericht evalueren vormt het thematisch sluitstuk.

Een initiatief van de Pedagogische begeleiding van het GO! en de lerarenopleidingen van de hogescholen Howest, HoGent, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Erasmus Hogeschool Brussel.

Google Earth in de klas

Google earth in de klas: de morfologie en functies van Antwerpen (eerste graad) verkennen via een virtuele reis, het kan!  Voor de beginners geven we de eerste stappen in het maken van een virtuele reis; meer gevorderden kunnen experimenteren en een volledige toer in stad Antwerpen uitstippelen. Leerkrachten tweede graad kunnen een werkblad over de Latijns-Amerikaanse stad uitproberen.

 

Meer gedetailleerde informatie via:

mail WAA@scarlet.be