Voorstelling nieuwe leerplannen eerste graad (GO! en KOV)

Op 1 september 2019 treden de nieuwe eindtermen en leerplannen voor de eerste graad secundair onderwijs in werking. VLA Oost-Vlaanderen nodigt op14 februari An Callemeyn (pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Joris Hoerée (pedagogisch begeleider GO!) uit om de ontwerpleerplannen aardrijkskunde van hun koepel voor te stellen. Nadien is er tijd voorzien om vragen te stellen tijdens een debat. Wie al wat informatie op voorhand wil, hieronder enkele nuttige links:

Dag van de wetenschappen

Op De Dag van de Wetenschap krijg je de kans om eens een blik achter de schermen te werpen in diverse bedrijven, universiteiten, hogescholen, musea, doe-centra en onderzoeksinstellingen. Wetenschappers tonen je op zondag 25 november met veel enthousiasme waar zij mee bezig zijn aan de hand van een heleboel gevarieerde workshops, boeiende demonstraties, toffe experimenten en interessante tentoonstellingen.

Meer info op https://www.dagvandewetenschap.be/

Staptocht ruimtelijke ordening met het nieuwe leerplan TSO

Ruimtelijke ordening is voor de meesten onder ons een onderwerp waarbij we niet goed weten hoe eraan te beginnen. Om de leerlingen wat meer wegwijs te maken in dit thema heeft Ann Poelman een wandeling uitgestippeld in de buurt van onze school. Je kan dit perfect toepassen op andere schoolomgevingen en je laten inspireren voor de lokale situatie van de eigen school.
We vertrekken van de Gewestplannen en RUP en de eigen beleving van de leerlingen zodat ze beter leren kijken naar hun omgeving.

Navorming GO! Leerplanimplementatie: werken met competentiegerichte leerplannen

INHOUD

Tijdens deze studiedagen kan je samen met je collega's, met lectoren van de lerarenopleiding en studenten lesmateriaal ontwikkelen op basis van de competentiegerichte leerplannen aardrijkskunde.

We buigen ons over knelpunten bij het opstellen en monitoren van de jaarvordering. Competentiegericht evalueren vormt het thematisch sluitstuk.

Een initiatief van de Pedagogische begeleiding van het GO! en de lerarenopleidingen van de hogescholen Howest, HoGent, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Erasmus Hogeschool Brussel.