Voor heel wat leerkrachten aardrijkskunde in de tweede graad is de Junior Olympiade natuurwetenschappen (JON) echter een grote onbekende.

We kozen hier om aardrijkskunde enerzijds te integreren in het geheel van de natuurwetenschappen zoals aangeboden in de tweede graad maar anderzijds zijn karakter als wetenschappelijke discipline te benadrukken vanuit de vraagstelling.  Geen feitenquiz maar mooie oefeningen, probleemstellingen en onderzoekjes welke bij leerlingen vooral vragen oproepen over het systeem aarde en hen aanzet om ook intenser om te gaan met aardrijkskunde in de klas.

Alles over deze olympiade (tot en met de voorbeeldvragenlijsten) kan u terugvinden op de website http://www.vonw.be/jon

Planning schooljaar 2020 - 2021

15/02/2021: deadline inschrijven Junior Olympiade Natuurwetenschappen

10/03/2021: eerste ronde

24/04/2021: tweede ronde

23/05/2021 in Leuven, Proclamatie Wetenschapsolympiades

Datum start
Datum eind
Afbeelding
Locatie
http://www.vonw.be/jon