Update: we stellen deze nascholing uit naar een latere datum omwille van de coronamaatregelen. Zodra die datum vastligt, verschijnt ze opnieuw op deze website en via onze nieuwsbrief. 

De onderwijsinspecteurs aardrijkskunde Erik Van Nieuwenhuyze en Hans Maricou komen uitleg geven over de huidige manier van doorlichten. Sedert enkele jaren gebeurt die doorlichting immers aan de hand van een werkwijze die gebaseerd is op het ROK, het Referentiekader voor Onderwijs Kwaliteit. Welke plaats heeft een vak in het geheel van een doorlichting? Wat zijn de aandachtspunten voor een vakgroep? Wat mag je verwachten wanneer je betrokken bent bij de focus van een doorlichting? Welke documenten zijn er vereist? Allemaal vragen die behandeld worden, maar ook jouw eigen vragen krijgen een plaats.
Om de inhoud af te stemmen op de verwachtingen nodigen de inspecteurs jullie uit om vooraf aan te geven waarover info gewenst is en welke specifieke vragen jullie hebben.

Praktisch: 

  • VIVES Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge.
  • gratis voor VLA-leden en studenten, 5 euro voor niet-leden. Ons rekeningnummer is BE57 9731 1792 3035. Graag vermelding doorlichting 2020 + je naam.
  • inschrijven doe je via dit inschrijvingsformulier
  • bezorg je vragen via dit formulier aan de inspecteurs. 

 

Datum start
Datum eind
Locatie
VIVES Brugge (Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge)