Naar jaarlijkse gewoonte presenteren de studenten van de lerarenopleiding van Thomas More, Campus Vorselaar, de resultaten van hun didactische opdrachten rond de realisatie van de nieuwe eindtermen voor de 1ste en 2de graad in de lessen aardrijkskunde. De concrete eindtermen waarrond gewerkt zal worden, worden pas in september vastgelegd. Mocht je rond de uitwerking van bepaalde eindtermen ideeën, suggesties of vragen hebben, dan kan je deze tot begin september mailen naar hilde.hofkens@thomasmore.be . Je medewerking wordt zeer geapprecieerd!!

Meer uitleg over deze samenkomst zal in een volgende editie van de Vla-krant, op Facebook en in een mail aan de leden gegeven worden.

Datum start
Datum eind