In de nieuwe eindtermen en leerplandoelen lezen we dat leerlingen personen, plaatsen en patronen moeten situeren op relevante ruimtelijke schaalniveaus. Deze doelstelling komt in de drie graden voor en geeft dus aan dat in de aardrijkskundelessen geleidelijk aan een ruimtelijk referentiekader moet opgebouwd worden.
Wat er juist bedoeld wordt met het ruimtelijk referentiekader en hoe je relevante ruimtelijke schaalniveaus moet interpreteren, kom je te weten op onze nascholing op donderdagavond 25 november. Leen Van Hecke (pedagogisch begeleider aardrijkskunde van KathOndVla in Oost-Vlaanderen) zal je uitleggen hoe je deze doelstelling kan interpreteren, inoefenen en evalueren. Nadien is er ruimte voor discussie en zullen we via een werksessie brainstormen over hoe we deze doelstelling kunnen concretiseren en in een leerlijn gieten afhankelijk van de schoolcontext en de richtingen waarin jullie lesgeven.

Praktisch:

Datum start
Datum eind
Locatie
Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33, Gent