Vanuit het projectteam van EVALUE, een Europees project rond waardenopvoeding toegespitst op thema’s zoals milieu, migratie, solidariteit en tolerantie, democratie, … , zijn er lessenpakketten uitgewerkt voor leerlingen secundair onderwijs (alle graden). Tegelijkertijd is er binnen het project aandacht voor de theoretische omkadering van de processen die op het terrein geobserveerd worden.

Binnen deze workshop gaan we dieper in op de resultaten van de European values study en hoe deze op een educatieve manier via de geïntegreerde tool op de bijhorende website, zowel klassikaal als individueel, ingezet kunnen worden in de klas aan de hand van interactieve kaarten en grafieken. Via deze tool kan er ook makkelijk ingezet worden op de sleutelcompetenties burgerschap, digitale competenties, ruimtelijk bewustzijn en cultureel bewustzijn.

 

Meer concrete info volgens de geldende coronamaatregelen vind je terug via onze gekende communicatiekanalen (o.m. WAA-website)

Datum start
Datum eind
Afbeelding
Locatie
Hoogstwaarschijnlijk online via Teams op WAA-kanaal