Spreker: Hans Bekaert

 

Omschrijving:

Uit het SLOPE (Studying Learning Opportunities in a Planetarium Environment) onderzoek blijkt dat leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs moeite hebben om inzicht te ontwikkelen in de schijnbare beweging van de Zon en de sterren. Ondanks het feit dat de aardrotatie en de aardrevolutie tijdens de lessen aardrijkskunde aan bod komen, is het niet vanzelfsprekend dat leerlingen de gevolgen van deze bewegingen voor de schijnbare beweging van de Zon en de sterren correct inschatten. Integendeel, we stellen vast dat heel wat leerlingen een eigen model ontwikkelen en gebruiken bij het beantwoorden van vragen over de schijnbare beweging van hemellichamen. Om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van een correct model hebben we lesmateriaal ontwikkeld waarbij de verschillende elementen van de schijnbare beweging specifiek ingeoefend worden. 

Tijdens de nascholing geven we een overzicht van enkele resultaten van het gevoerde onderzoek en van de modellen bij leerlingen. We stellen waar mogelijk delen van het ontwikkelde lesmateriaal voor.   

 

Datum start
Datum eind
Locatie
VLA Vlaams-Brabant & Brussel: KU Leuven