Met het lesthema “duurzame ontwikkeling” willen we een leefbare wereld nastreven, voor iedereen, nu en in de toekomst. Als leerkracht kunnen we uit heel wat verschillende methodieken kiezen om met dit thema in de klas aan de slag te gaan.

We bieden jullie die avond een overzicht van heel wat lesmateriaal, workshops, webgames die door verschillende organisaties worden aangeboden. Maar vooral willen we jullie de mogelijkheid bieden om inhoudelijk methodieken te verkennen. Hiervoor nodigen we twee organisaties uit: Studio Globo en GoodPlanet. Zij bieden workshops aan met mogelijkheden om binnen de eigen lesuren aardrijkskunde of als vakoverschrijdend project aan de slag te gaan. Het spreekt voor zich dat deze workshops ook een onderdeel kunnen zijn van een actiedag op uw school. Met duurzaamheidsproblemen als de klimaatopwarming, grondstoffen, afval, water, voeding, ... kunnen we met onze leerlingen op zoek gaan naar oorzaken & gevolgen van het probleem, mogelijke strategieën en toekomstvisies.

U kan zich die avond verdiepen in volgende workshops:

STUDIO GLOBO

  1. Heavy Metal                     2de graad/ 3de graad SO

Chinees indium in je gsm, Zuid-Afrikaans platina in je tablet, of Peruviaans koper in je koptelefoon; de grondstoffen gebruikt voor onze producten komen van overal ter wereld. En we gebruiken er de helft meer van dan 30 jaar geleden. Hoeveel jaar kan onze samenleving nog gesmeerd blijven draaien als de vraag naar grondstoffen blijft stijgen? Raakt de aarde op? 

In België zijn we voor de meeste grondstoffen afhankelijk van import uit andere delen van de wereld. Hoe kunnen we die invoer blijven garanderen? Wie heeft die wereldwijde grondstofhandel in handen? Welke gevolgen heeft de aanwezigheid van grote mijnbedrijven op de bevolking en het milieu van landen als Peru of Zuid-Afrika? En hoe evolueren we naar een duurzamer en eerlijker gebruik van al die grondstoffen?

De leerlingen gaan in deze vlot gesmede werkwinkel op zoek naar de waarheid die achter onze gebruiksvoorwerpen schuilt. Interactieve werkvormen, filmfragmenten en deskundige begeleiders vergezellen de leerlingen tijdens hun zoektocht. Boek Heavy Metal bij jou op school en bereid je voor op heavy stuff...                           http://www.studioglobo.be/nl/workshop/heavy-metal

  1. Climate Challenge@school                       2de graad/ 3de graad SO

Wil je je eigen klimaatconferentie op school organiseren? Neem dan deel aan ons traject Climate Challenge@school voor de derde graad secundair onderwijs!  De leerlingen vertegenwoordigen een land in de klimaatonderhandelingen en debatteren over drie resoluties (wetsvoorstellen). We proberen leerlingen met deze werkvorm inzicht te geven in de klimaatproblematiek, de uitdagingen op internationaal niveau om tot een klimaatakkoord te komen en het omgaan met verschillende standpunten en belangen van de landen in de klimaatonderhandelingen.

Er zijn drie resoluties namelijk  thema voeding,  broeikasgassen,  klimaatfonds,  die besproken worden en waar de landen tot één gemeenschappelijk voorstel moeten komen, en die dan uiteindelijk gestemd worden. Dit educatief traject past o.a. in de lessen aardrijkskunde, natuurwetenschappen, Nederlands en beoogt ook de realisatie van verschillende VOETEN. 

http://www.studioglobo.be/nl/project/climate-challenge-school

Naast dit traject biedt Climate Challenge als website veel info, filmpjes en lesmateriaal.

GOODPLANET

  1. Da’s proper                       2de graad/ 3de graad SO

Afval, niet bepaald het onderwerp waar de gemiddelde puber van wakker ligt. Toch maken jongeren dagelijks keuzes op het vlak van afval, of het nu gaat om een brooddoos gebruiken of die allernieuwste smartphone kopen. Maar zijn dat ook bewuste keuzes? Om een bewuste keuze te kunnen maken, moet je om te beginnen een inzicht hebben in de afvalproblematiek. Goed nieuws, dat kan via een boeiende, educatieve én gratis workshop, gegeven door een educatief medewerker van GoodPlanet op jouw school!
Je kan kiezen tussen drie interactieve werkvormen: een quiz (één lesuur), een debat (twee lesuren) en een rollenspel (twee lesuren) of een combinatie. De vormt een korte, maar krachtige aanzet om dieper in te gaan op afvalbeheer. Bij het krijgen de leerlingen eerst een introductiefilmpje te zien. Daarna worden ze uitgedaagd om met hun medeleerlingen in debat te gaan rond enkele stellingen in verband met het afvalprobleem. Tijdens het speelt iedere leerling de rol van een betrokken partij uit een gemeente die een nieuw afvalpark plant. Ze leren verschillende afvalverwerkingsvormen kennen via een speciale editie van de Metro-krant en proberen tot een goed besluit te komen door het afwegen van voor- en tegenargumenten.http://www.goodplanet.be/nl/jongeren-scholen/consumptie-afvalbeheer.php

  1. Over the top                      2de graad/ 3de graad SO

De klimaatverandering is een realiteit. Door de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op. Poolkappen smelten, klimaatrampen slaan vaker en harder toe, ecosystemen raken bedreigd en klimaatvluchtelingen zijn nu al realiteit. Gaan we over the top? Of keren we onze kar, voordat het te laat is? Laten we kiezen voor de laatste optie: actie!
In Over the top kijken we naar de toekomst en laten we ons inspireren door initiatieven van over de hele wereld. Het wordt duidelijk dat het ook anders kan en… dat anders nog leuk is ook! Het educatief pakket bestaat uit: een rondreizende expo, workshops en een carbon footprint calculator, heel wat filmpjes, foto’s en interessante links. De verschillende materialen van Over the top kunnen apart gebruikt worden of je kan ze combineren. Je kan ook kiezen om rond één of meer van de vijf thema’s te werken. Stel zelf je les of projectweek samen zoals je het zelf wilt.

Waar? Celestijnenlaan 200E, te 3001 Heverlee
Wanneer? Dinsdag 21 maart 2017, 19u30 - 21u30
Doelgroep? 2e, 3e graad
Website vooraf inschrijven via digitale nieuwsbrief
organisatie VLA Vlaams-Brabant&Brussel
Datum start
Datum eind