Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be ) verschaft al ruim 20 jaar toegang tot een waaier aan ondergrondgegevens in de thema's bodem, grondwater, geologie en geotechniek.

Wil je weten hoe diep het grondwater staat op een bepaalde locatie? Ben je ge├»nteresseerd in de bodems die typisch zijn voor jouw streek? Wil je informatie over geologische lagen in een bepaalde streek? Ben je op zoek naar boringen zoals gebruikt in het kader van een bouwproject? Het is maar een kleine greep uit de vele toepassingsmogelijkheden van de DOV-verkenners. Daarnaast kan je de geologische opbouw van de Vlaamse ondergrond verkennen met de 3D SubsurfaceViewer, een tool die toelaat om vanuit het Geologisch 3D Model van Vlaanderen profielen, 2D- en 3D-kaartbeelden te maken en te combineren. 

De DOV-kaartlagen kunnen ook gebruikt worden in Google Maps, Geopunt of een eigen GIS-software.

Tijdens de sessie over DOV krijg je eerst een demo van de verschillende functionaliteiten en daarna kan je zelf aan de slag. Het is ook een gelegenheid om vragen te stellen zoals in dit mailtje van een leerkracht: "Ik wil al enige tijd een geologische doorsnede maken van de cuesta van de Noorderkempen. Die van het land van Waas staat in handboeken maar die van de Noorderkempen kan ik nergens vinden. Toch is het m.i. ook nuttig materiaal voor heel wat mensen van die regio. Het maken van geologische doorsneden lijkt me in het algemeen een heel interessante toepassing. Dus mocht dat aan bod kunnen komen die avond, dat zou geweldig zijn!"

Wil je graag ook op voorhand een vraag stellen? Mail je vraag door naar WAA@scarlet.be voor zondag 26 november.

 

Met vriendelijke groeten, en tot dinsdag 5 december!

het WAA-bestuur

Ann, Bruno, Frederik, Katrien, Kristel, Leen, Lieve, Marc, Ria, Siel en Tom

Waar? aardrijkskundelokaal Z 03.11, KdG campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen
Wanneer? dinsdag 5 december 2017, start om 20u
Doelgroep? 1e en 3e graad en iedereen met interesse voor dit onderwerp
Website WAAweb
  WAAfacebook
Datum start
Datum eind