VLA Congres "Ruimtebewust in de aardrijkskundeles. Eindtermen inspireren"

21 maart 2020 - AP Hogeschool, Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen

HIER INSCHRIJVEN

Met het voorjaarscongres VLA in 2020 koppelen we weerom een actueel geografisch thema aan mogelijke didactische uitvoering in de klas. Het congres heeft hierdoor voor VLA-leden een sterke professionele meerwaarde, een dag waar niet alleen de inhoudelijk-wetenschappelijke en didactische nascholing centraal staat maar ook contacten tussen leerkrachten aardrijkskunde versterkt worden.

In het geval van het thema ‘ruimte’ snijden we zowel de core-business van de aardrijkskundeles aan maar tegelijkertijd het werkthema waar we het minst expliciet, dan wel meer indirect mee bezig zijn. In de ruimte of landschap, stellen we immers de impact van heel wat geografische processen vast bijv. van demografische verandering, economische sectoren, functieverdeling en functieconflicten, segregatie en mobiliteit. En vooral de perceptie van te weinig open ruimte speelt. Hoe overheden met deze ruimteproblematieken omgaan en ruimte ordenen is sterk gestuurd vanuit nationale of regionale politiek. Grensoverschrijdend bestaan er dus grote verschillen, fysische factoren en geopolitieke beslissingen beïnvloeden hier sterk.

De Standaard brengt in een artikelenreeks het thema terug te berde op een voorbeeldige manier en ondersteunde dit zelfs met een digitale tool. “We bouwen ons kapot. Naoorlogs Vlaanderen munt uit door een niet-aflatende honger aan open ruimte” kopte de krant. Per dag verslinden we dus twaalf voetbalvelden aan diverse functies welke we met zijn allen belangrijk vinden en we zijn daardoor koploper in Europa. Het is echter vooral de woonfunctie (huisje-tuintje) waar we met zijn allen in participeren en blijkbaar niet willen loslaten. Het sub-urbane gebied breidt zich hierdoor uit over Vlaanderen als een platte koek tussen de stedelijke kernen. De gevolgen worden steeds duidelijker zichtbaar en we ondergaan ze of kijken er allen van weg. Opeenvolgende politici met bevoegdheid stellen blijkbaar de noodzakelijke beslissingen uit of schuiven verantwoordelijkheid af.

Dit thema vermengt aardrijkskunde (of is het ruimtelijk bewustzijn) en ruimtelijke ordening (of is het planning) maar vooral de specialisten ruimtelijke planning worden in dit debat gevraagd en gehoord. Toch is bewust en duurzaam omgaan met ruimte een essentieel element in ons vakgebied, vertrekkend vanuit de correcte en gedoseerde kennis en gekoppeld aan noodzakelijke vaardigheden en attitudes. Als leraar aardrijkskunde kunnen we niet anders dan onze leerlingen confronteren met de ruimtelijke realiteit van hun woonomgeving, hen bevragen naar hun verwachtingen en ze uitdagen richting attitudewijziging en burgerschap.

De nieuwe eindtermen geven ons ook in dit thema ruimte om ermee aan de slag te gaan in alle graden.

Met de eindtermen 9.2 (= De leerlingen beschrijven kenmerken van landschapsvormende lagen), 9.3 (= De leerlingen onderzoeken relaties tussen landschapsvormende lagen van plaatsen om verschillen tussen landschappen te verklaren ) en 9.5 (= De leerlingen illustreren dat landschappen evolueren onder invloed van fysisch- en sociaal-geografische veranderingen) heb je al ontzettend veel mogelijkheden om combinaties te maken waarin het woonmilieu van de leerling een centraal thema wordt in de eerste graad – begrijpen en analyseren is hier het doel. Een leerlijn loopt door de tweede graad waar eindterm 9.5 (= De leerlingen reflecteren over de ruimtelijke gevolgen van demografische en economische processen in verschillende regio’s van de wereld) je als leerkracht de mogelijkheid biedt om onze realiteit wereldwijd te af te toetsen en te evalueren. Uiteindelijk brengt zelfs de derde graad arbeidsmarkt in eindterm 9.7 op het toneel (= De leerlingen maken een duurzaam ontwerp voor de eigen leefomgeving) waarmee we concreet en projectmatig kunnen creëren. Ook binnen doorstroming en dubbele finaliteit werken we vergelijkbaar rond het duurzaam ontwikkelen van ruimte.

 

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link.

 

Programma

Meer info over het programma staat hier

Datum start
Datum eind
Afbeelding
Locatie
AP Hogeschool - Campus Spoor Noord - Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen