Beste

Deze enquête is in het kader van mijn bachelorproef, met als thema "Hoe efficiënt aardrijkskundige apps integreren in de les aardrijkskunde?".

Het doel van deze enquête is het vaststellen van de stand van zaken in verband met de integratie van ICT in de lessen aardrijkskunde in de eerste graad in het secundaire onderwijs. Daarnaast probeer ik ook de knelpunten bloot te leggen en mogelijke oplossingen in kaart te brengen.Wilt u bij het invullen van deze enquête uitgaan van uw lespraktijk zoals die plaatsvond voor de coronacrisis?

Het invullen van de enquête duurt ongeveer een 5 à 6-tal minuten.

Alvast bedankt voor uw deelname.
Jonas Ilsbroux

Datum start
Datum eind