Studiedag landbouw & bodem: tijd voor een update!

Op woensdag 27 september organiseren Inagro, VIVES en de Vereniging leraars aardrijkskunde een studiedag over landbouw. We zorgen voor een update op heel wat vlakken, zodat je je lessen nog meer kunt stofferen met actuele informatie en met de laatste ontwikkelingen rond landbouw en bodem. We kijken hier en daar ook eens over de grenzen heen naar Europa en andere werelddelen.

De inschrijvingen zijn afgesloten. 

De kostprijs is in beide gevallen 5 euro, inclusief een broodjesmaaltijd over de middag. Studenten nemen gratis deel.

Rekeningnummer VLA-West-Vlaanderen: BE57 9731 1792 3035.
Noteer als mededeling je naam + INAGRO.

We stimuleren carpoolen voor de excursies. Daarom bezorgen we de deelnemers elkaars contactgegevens enkele dagen voor de studiedag. 

Programma

 

Voormiddag

Excursie

9u30-11u30

Keuze uit:

REO Veiling, een belangrijke schakel tussen producent en consument: van grond tot mond.

Herwig Willaert, REO Veiling

De REO Veiling verkoopt meer dan 65 verschillende groente- en fruitsoorten van bij ons. Volg de aanvoer van onze kwaliteitsproducten in de grote neerzetloods en ervaar in de verkoopzaal hoe de veilingprijs van een vers product tot stand komt.

Het bedrijfsbezoek is bovendien een uitgelezen kans om kennis te maken met de wederzijdse kruisbestuiving tussen de REO Veiling en enkele groenteregio’s in Europa. Ontdek daarbij hoe Europa een dorp geworden is.

Afspraak om 9u15 aan de veiling. Daarna komen deelnemers met eigen vervoer naar Inagro. Wie zich inschrijft, bezorgen we nog het juiste adres en afspreekpunt.

Kennismaking met een hedendaags landbouwbedrijf

Christophe Decaigny en Griet Brille, Klein Gistelgoed

West-Vlaanderen is de landbouwprovincie bij uitstek. Doorheen de jaren heen merken we specialisatie en schaalverandering op. Via een bezoek aan een typisch West-Vlaamse hoeve ontdek je de dagelijkse werking van een hoeve anno 2017. Welke taken zijn er? Wat is de afzetmarkt van hun producten? Hoe bepaalt de Europese wetgeving inzake voedselveiligheid en milieuvoorwaarden de beslissingen van een veehouder? Hoe zit dat met subsidies? Hoe grondgebonden en zelfvoorzienend is de Vlaamse landbouw?

Afspraak om 9u15 aan de boerderij. Daarna komen deelnemers met eigen vervoer naar Inagro. Wie inschrijft, bezorgen we nog het juiste adres.

Erosiebestrijding

Martijn De Naegel, Inagro

Een gezonde bodem is uiterst belangrijk voor land- en tuinbouw. Erosie is één van de uitdagingen waarmee de sector te kampen heeft. Via diverse technieken wordt erosie vermeden en beperkt. Inagro voert hierover onderzoek en deelt deze kennis met de sector. Via een veldbezoek leer je meer over erosie, zie je in levenden lijve welke technieken erosie beperken en vertelt de bodemexpert wat de wetgeving bedoelt met rode en paarse percelen. 

Afspraak om 9u15 op de parking van Inagro. We beperken het aantal auto’s en carpoolen naar de excursiepunten.

 

 

Middag

11u45-12u45

Broodjeslunch met ruime keuze (ook voor vegetariërs), die inbegrepen is in de deelnameprijs van de studiedag.                                                                                             

Infomarkt van educatieve organisaties die werken rond landbouw en bodem. Zullen o.a. aanwezig zijn: Veldverkenners, Plattelandsklassen, Inagro, NME, Wereldhuis Roeselare, …

 

 

Welkom

12u45

Plenaire introductie over landbouw in West-Vlaanderen, door VLA en Inagro.

 

 

Workshop 1

13u10-14u

Keuze uit:

Landbouw en klimaat (1e en 2e graad)

Nele Jacobs, Veldverkenners

Ook in Vlaanderen is klimaatverandering voelbaar. Perioden van extreme droogte gevolgd door overvloedige neerslag zijn stilaan geen uitzondering meer. De land- en tuinbouw zal dit geweten hebben. Onder impuls van het Europese en Vlaamse landbouwbeleid wordt enorm veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. En belangrijker nog: er zijn oplossingen. Veldverkenners vertelt je er meer over in mensentaal.

Farmony: duurzame landbouw aan zet (3e graad)

Femke Paulussen, Plattelandsklassen & CAG

Farmony is een serious game die je in de huid laat kruipen van een Vlaamse land- of tuinbouwer. Binnen het thema draagkracht nemen leerlingen het op tegen hun vrienden of klasgenoten in een strijd om een zo hoog mogelijke duurzaamheidsscore te bereiken. Al doende ontdek je kansen en mogelijkheden van dit nieuwe lesmateriaal. Breng indien mogelijk je eigen laptop mee (geen tablet).

‘De boer op’: veeteelt in en buiten de klas (2e jaar)

Studenten lerarenopleiding o.l.v. Lieselot Vandenhoute en Lies Verstraete, VIVES

Ga virtueel of in het echt op bezoek bij een veeteeltbedrijf. Concrete hands-on voorbeelden en leerplandoelgericht materiaal om jouw lessen te realiseren. We leggen ook de link met industrie en handel.

 

 

Workshop 2

14u-14u50

Keuze uit:

 

Landbouw in ontwikkelingslanden (2e graad)

NGO’s ondersteunen boeren in ontwikkelingslanden om hun zelfredzaamheid te verhogen. Coöperaties zorgen voor onafhankelijke boeren. Daarnaast vindt de consument van vandaag meer en meer de weg naar fair trade. Wij gaan er in deze workshop even dieper op in.

Doorgrond de bodemkoffer met jouw klas (1e en 3e graad)

Martijn De Naegel, Inagro

De fiches en het materiaal in de bodemkoffer begeleiden de leerlingen tijdens de uitvoering van de experimenten. Daarnaast krijg je als leerkracht meer achtergrondinformatie over de functies van de bodem, de bedreigingen waaraan de bodem wordt onderworpen en de impact hiervan op het werk van de boer.

Hightech en landbouw: wat, hoe en waarom? (alle graden)

Jonathan Van Beek, Inagro

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. Waar enkele jaren geleden stuurhulpen in de tractor verschenen om ‘recht te rijden’, zijn nu tal van toepassingen mogelijk in elke fase van de teelt. De instrumenten voor precisielandbouw leveren gedetailleerde teeltinformatie op, pakken de variatie binnen percelen aan en leiden tot hogere opbrengsten. Wat deze instrumenten zijn en hoe ze gehanteerd worden, illustreren we in akkerbouwteelten.

 

 

Pauze

14u50-15u10

Infomarkt en netwerking

Gelegenheid voor vragen aan de workshopgevers

Infomarkt van educatieve organisaties die werken rond landbouw en bodem. Zullen o.a. aanwezig zijn: Veldverkenners, Plattelandsklassen, Inagro, NME, Wereldhuis Roeselare, …

 

 

Rondleiding

15u10-16u

Keuze uit:

 

Prei, voer voor onderzoek

Danny Callens, Inagro

Innovatie, diversificatie en duurzaamheid zijn sleutelwoorden bij Inagro voor praktijkgericht onderzoek op maat van de land- en tuinbouwer. Hoe een idee leidt tot onderzoek ontdek je via een bezoek in de proefvelden en onderzoekslokalen. De teelt van prei is de rode draad. Wie helpt mee? Welke stappen doorloopt een onderzoek en hoe komen de resultaten tot bij de tuinders?

Insectenteelt, het potentieel in Vlaanderen

David Deruytter en Carl Coudron, Inagro

Insecten worden in vele delen van de wereld gegeten of gevoederd. In West-Europa is dit echter nog relatief nieuw. Insecten kunnen groeien op afvalstromen (mest, groenteresten, …) en op die manier de nodige eiwitten en vetten produceren. Verschillende insecten – zwarte soldatenvlieg, meelworm, kakkerlak en huiskrekel – worden onderzocht op hun marktpotentieel en meest geschikte voedingsbronnen. Een Inagro onderzoeker neemt je mee in de onderzoeksinfrastructuur.

 

 

Afronding

16-16u30

Infomarkt en netwerking

Infomarkt van educatieve organisaties die werken rond landbouw en bodem.  Zullen o.a. aanwezig zijn: Veldverkenners, Plattelandsklassen, Inagro, NME, Wereldhuis Roeselare, …

 

Organisatie

logo InagroprovincieVLA West-Vlaanderen

Datum start
Datum eind
Afbeelding