Vlaamse Geografie Olympiade

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede (JON) als derde graad (VGO) zonder onderscheid van onderwijsvorm en onderwijsnet.

De VLA organiseert jaarlijks de Vlaamse Geografie Olympiade (VGO).

Aan de VGO kan worden deelgenomen door alle leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. De VGO verloopt in drie ronden: twee schiftingsrondes en een finale. De eerste ronde verloopt online (internettoepassing) op de school van de deelnemers en dit op hetzelfde tijdstip voor alle deelnemers. De tweede ronde gebeurt schriftelijk. Deze ronde wordt op verschillende plaatsen gelijktijdig (in principe één per provincie) georganiseerd en bestaat grote variatie aan soorten vragen. In alle rondes wordt een beperkt deel van de vragen in het Engels gesteld en wordt er gebruikgemaakt van Engelstalige bronnen. De finale omvat zowel een theoretisch gedeelte als praktische oefeningen (terreinwerk) en is gedeeltelijk in het Engels met oog op de internationale olympiade. Deze ronde beslaat een volledig weekend met overnachtingen. De best gerangschikte finalisten komen (onder voorbehoud) in aanmerking voor de Inter nationale Geografie Olympiade of iGeo.

Het volledige wedstrijdreglement (brochure) en vragen van de voorbije edities (eerste ronde) vind je op de website van de Vlaamse olympiade voor natuurwetenschappen (VONW)

 

Planning schooljaar 2023 - 2024

  Inschrijvingen   vanaf 1 september 2023 tot 25 oktober 2023 (nadien enkel via mail)
  Eerste ronde   8 november 2023
  Tweede ronde   7 februari 2024
  Finale   27 tot 28 april 2024
  Proclamatie   zondag 26 mei 2024 om 15 uur
  iGeo te Dublin (Ierland)   19 tot 24 augustus 2024
       

 

 

 

Vlaamse Junior Olympiade Natuurwetenschappen

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede (JON) als derde graad (VGO) zonder onderscheid van onderwijsvorm en onderwijsnet.

De Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON is een wedstrijd waarin leerlingen, van de tweede graad secundair onderwijs, theoretische vragen en praktische oefeningen over biologie, chemie, fysica en geografie beantwoorden.

De JON bestaat uit twee rondes. De eerste ronde verloopt online op de school van de deelnemers en staat onder toezicht van de JON schoolverantwoordelijke. In de tweede ronde strijden een 200-tal deelnemers voor één van de 30 medailles. Tijdens de proclamatie worden 5 gouden, 10 zilveren en 15 bronzen medailles uitgereikt. De medaillewinnaars ontvangen eveneens een mooie prijzenpakket.

De jury bepaalt het selectiepercentage voor tweede ronde en medaille winnaars. 

Het volledige wedstrijdreglement (brochure) en vragen van de voorbije edities (eerste ronde) vind je op de website van de Vlaamse olympiade voor natuurwetenschappen (VONW)

 

Planning schooljaar 2023 - 2024

Inschrijvingen  vanaf 1 september 2023 tot 21 februari 2024 
Eerste ronde  6 maart 2024
Tweede ronde zaterdag 27 april 2024
Proclamatie Zondag 26 mei 2024 om 15 uur