Vlaamse Geografie Olympiade

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede (JON) als derde graad (VGO) zonder onderscheid van onderwijsvorm en onderwijsnet.

De VLA organiseert jaarlijks de Vlaamse Geografie Olympiade (VGO).

Aan de VGO kan worden deelgenomen door alle leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. De VGO verloopt in drie ronden: twee schiftingsrondes en een finale. De eerste ronde verloopt online (internettoepassing) op de school van de deelnemers en dit op hetzelfde tijdstip voor alle deelnemers. De tweede ronde gebeurt schriftelijk. Deze ronde wordt op verschillende plaatsen gelijktijdig (in principe één per provincie) georganiseerd en bestaat grote variatie aan soorten vragen. In alle rondes wordt een beperkt deel van de vragen in het Engels gesteld en wordt er gebruikgemaakt van Engelstalige bronnen. De finale omvat zowel een theoretisch gedeelte als praktische oefeningen (terreinwerk) en is gedeeltelijk in het Engels met oog op de internationale olympiade. Deze ronde beslaat een volledig weekend met overnachtingen. De best gerangschikte finalisten komen (onder voorbehoud) in aanmerking voor de Inter nationale Geografie Olympiade of iGeo.

Het volledige wedstrijdreglement (brochure) en vragen van de voorbije edities (eerste ronde) vind je op de website van de Vlaamse olympiade voor natuurwetenschappen (VONW)

 

Planning schooljaar 2020 - 2021

28/10/2020: deadline inschrijven Geo-Olympiade

06/11/2020: Provinciale eerste ronde

05/02/2021: Tweede en interprovinciale ronde

24/04 tot 26/04/2021: finaleweekend – organisatie door regionale werkgroep Limburg

24/05/2021 in Leuven, Proclamatie Wetenschapsolympiades