VLA nodigt de onderwijsinspecteurs aardrijkskunde, Erik Van Nieuwehuyze en Hans Maricou, om doorlichten 2.0 toe te lichten aan leraren aardrijkskunde.

Sedert enkele jaren verloopt de doorlichting op basis van het ROK, het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit.

Heel wat vragen voor ons, leerkrachten:

Worden lesvakken nog doorgelicht of gaat het ruimer?  Wat zijn aandachtspunten voor de vakwerkgroep?  Welke documenten dien je sowieso voor te leggen?  Wat is de impact van de nieuwe eindtermen? 

Om de inhoud af te stemmen op de verwachtingen van het publiek, nodigen we jullie uit om vooraf aan te geven waarover je informatie zou willen hebben.  Noteer je vragen dus in het google-document en ze gaan Vlaanderen-breed.

 

Je kan de inspecteurs treffen op drie locaties bij onze regionale werkgroepen:

            Werkgroep Aardrijkskunde Kempen           22 oktober 2020

            Werkgroep West-Vlaanderen                       28 oktober 2020

            Werkgroep Vlaams Brabant                         10 november 2020

            Werkgroep Oost-Vlaanderen                       26 november 2020

 

De coördinaten, precieze startmomenten en andere modaliteiten over de samenkomsten kan je terugvinden op de website VLA: https://www.vla-geo.be (kalender en informatie regionale werkgroepen).  Hou ook de nieuwsbrieven van de regionale werkgroepen in de gaten voor deze praktische informatie.

vragen voor de inspecteurs kan je hier doorgeven.

Allen welkom!