Les in de kijker 

De winnaars van de vorige editie vind je hier. 

Wie ook graag deelneemt: het reglement voor een nieuwe editie vind je hieronder

VVanuit de VLA zijn we steeds op zoek naar interessante inhoud en didactische tips om aan te bieden aan onze leden. Iedereen wil een les die boeit, die verrast, die leerlingen zullen onthouden en niet alleen maar kennis overdraagt. Waarom willen we dan steeds het warm water opnieuw uitvinden als al die collega-leerkrachten ongetwijfeld toffe lessen bezitten?

Daarom hernemen we de rubriek “les in de kijker” ook dit jaar, waarbij iedereen een, volgens hem/haar, mooie les(senreeks) kan insturen. 

 

Heb jij een boeiende en interessante les(senreeks) waar je fier op bent? Wil je kans maken op de geldprijs die wordt uitgereikt aan de drie beste lesvoorbeelden? Dien dan jouw les(senreeks) ten laatste in op 15 juli 2024 via els.sichien@gmail.com . De drie genomineerden worden dan voorgesteld op facebook, in het jaarboek ‘de aardrijkskunde’ en het VLA-congres. 

 

Bij een echte wedstrijd en geldprijzen hoort natuurlijk een wedstrijdreglement. Enkel de 3 beste inzendingen ontvangen een geldprijs, maar de echte prijs is dat je lesvoorbeeld bijdraagt aan interesse en liefde voor het vak aardrijkskunde.

 

Wedstrijdreglement:

 

De prijzen worden uitgereikt aan de leraars die de beste uitgewerkte lesvoorbeelden indienen die één of meerdere van de volgende eigenschappen hebben: 

 • de les(senreeks) integreert aanschouwelijk materiaal en atlasgebruik als belangrijkste bron.
 • de les(senreeks) illustreert een eigen didactische aanpak die vernieuwend, activerend is.
 • de les(senreeks) volgt niet slaafs een bestaand leermiddel.
 • de les(senreeks) is gericht op de betrokken doelgroep - dus is geen mainstreamles.
 • De les(senreeks) gaat efficiënt om met de te besteden tijd
 • De les(senreeks) is onmiddellijk bruikbaar voor andere collega’s
 • de les(senreeks) raakt inhoudelijk de essentie van aardrijkskunde nl. blenden van socio-economische en fysische aardrijkskunde

Wanneer projecten worden ingediend waarbij aardrijkskunde geïntegreerd worden met andere vakken, wordt ook de kwaliteit van de integratie beoordeeld. Het beoordelingscriterium hierbij:

 • Is aardrijkskunde relevant binnen het project.  

De jury beoordeelt zelfstandig de inzendingen en beloont drie winnaars met een geldprijs.

 • Eerste plaats = €150

 • Tweede plaats = €100

 • Derde plaats = €50

De winnende lesvoorbeelden publiceren we in het Jaarboek De Aardrijkskunde én op de VLA website.

Leraren die een lesvoorbeeld indienen, geven expliciet hun toestemming voor volgend gebruik:

 • Het lesvoorbeeld mag gepubliceerd worden op de website van de VLA.

 • Leden van de VLA kunnen deze lessen vrij gebruiken in hun praktijk, mits bronvermelding.

Nog enkele praktische voorwaarden voor de ingediende lessen:

 • Het lesvoorbeeld wordt volledig uitgewerkt ingediend. Dit omvat ook bv. werkblaadjes, presentaties, kaartjes voor spelvormen e.a.. (Dit materiaal kan in de bijlage van het document worden toegevoegd of via een externe link worden doorgestuurd)

 • Onderstaande vragen moeten worden ingevuld a.d.h.v. het sjabloon te vinden op:

bit.ly/49gY4dK (Eventueel volgende tekst: Onderstaande vragen moeten worden ingevuld a.d.h.v. het sjabloon)

 1. Wat:
  In enkele zinnen wat de les inhoudt.

 2. Bron:
  Naam van de auteur(s).

 3. Waar te gebruiken: 
  Op welk leerplan is de les gebaseerd en welke leerplandoelen en eindtermen komen aan bod?

 4. De les:         
  Wat heb je nodig om deze les te kunnen geven? (presentatieprogramma, beamer, spelfiguren enz.) Korte omschrijving van hoe de les wordt aangepakt. M.a.w.: Welke activiteiten komen achtereenvolgens aan bod?