Les in de kijker -  Door uitstel congres is ook de indiendatum opgeschoven!

De winnaars van de eerste editie vind je hier. 

Wie ook graag deelneemt: het reglement voor een nieuwe editie vind je hieronder

Vanuit de VLA zijn we steeds op zoek naar interessante inhoud en didactische tips om aan te bieden aan onze leden. Iedereen wil een les die boeit, die verrast, die leerlingen zullen onthouden en niet alleen maar kennis overdraagt. Waarom willen we dan steeds het warm water opnieuw uitvinden als al die collega-leerkrachten ongetwijfeld toffe lessen bezitten?

Daarom hernemen we de rubriek “les in de kijker” ook dit jaar, waarbij iedereen een, volgens hem/haar, mooie les(senreeks) kan insturen.

Heb jij een boeiende en interessante les(senreeks) waar je fier op bent? Wil je kans maken op de geldprijs die wordt uitgereikt aan de drie beste lesvoorbeelden? Dien dan jouw les(senreeks) ten laatste in op maandag 6 september 2021 via els.sichien@gmail.com . De drie genomineerden worden dan voorgesteld op het VLA-congres in oktober.

Bij een echte wedstrijd en geldprijzen hoort natuurlijk een wedstrijdreglement. Enkel de 3 beste inzendingen in elke categorie ontvangen een geldprijs, maar de echte prijs is dat je lesvoorbeeld bijdraagt aan interesse en liefde voor het vak aardrijkskunde.

 

Wedstrijdreglement:

De prijzen worden uitgereikt aan de leraars die de beste uitgewerkte lesvoorbeelden indienen die één of meerdere van de volgende eigenschappen hebben:

 • de les integreert aanschouwelijk materiaal en atlasgebruik als belangrijkste bron.
 • de les illustreert een eigen didactische aanpak die vernieuwend, activerend is.
 • de les volgt niet slaafs een bestaand leermiddel.
 • de les is gericht op de betrokken doelgroep - dus is geen mainstreamles.
 • de les raakt inhoudelijk de essentie van aardrijkskunde nl. blenden van socio-economische en fysische aardrijkskunde

Bij het project wordt ook de integratie van aardrijkskunde met andere vakken bekeken. Belangrijk hierbij is dat aardrijkskunde relevant is binnen het project.  

De jury beoordeelt zelfstandig de inzendingen en beloont drie winnaars met een geldprijs.

 • Eerste plaats = €150
 • Tweede plaats = €100
 • Derde plaats = €50

 

De winnende lesvoorbeelden publiceren we in het Jaarboek De Aardrijkskunde én op de VLA website.

Leraren die een lesvoorbeeld indienen, geven expliciet hun toestemming voor volgend gebruik:

 • Het lesvoorbeeld mag gepubliceerd worden op de website van de VLA.
 • Leden van de VLA kunnen deze lessen vrij gebruiken in hun praktijk, mits bronvermelding.

 

Nog enkele praktische voorwaarden voor de ingediende lessen:

(Eventueel volgende tekst: Onderstaande vragen moeten worden ingevuld a.d.h.v. het sjabloon dat meegestuurd wordt met de volgende nieuwsbrief (?))

 1. Wat:
  In enkele zinnen wat de les inhoudt.
 2. Bron:
  Naam van de auteur(s).
 3. Waar te gebruiken:
  Op welk leerplan is de les gebaseerd en welke leerplandoelen en eindtermen komen aan bod?
 4. De les:        
  Wat heb je nodig om deze les te kunnen geven? (presentatieprogramma, beamer, spelfiguren enz.)

Korte omschrijving van hoe de les wordt aangepakt. M.a.w.: Welke activiteiten komen achtereenvolgens aan bod?