VLA nodigt de onderwijsinspecteurs aardrijkskunde, Erik Van Nieuwehuyze en Hans Maricou, om doorlichten 2.0 toe te lichten aan leraren aardrijkskunde.

Sedert enkele jaren verloopt de doorlichting op basis van het ROK, het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit.

Heel wat vragen voor ons, leerkrachten:

Worden lesvakken nog doorgelicht of gaat het ruimer?  Wat zijn aandachtspunten voor de vakwerkgroep?  Welke documenten dien je sowieso voor te leggen?  Wat is de impact van de nieuwe eindtermen? 

Om de inhoud af te stemmen op de verwachtingen van het publiek, nodigen we jullie uit om vooraf aan te geven waarover je informatie zou willen hebben.  Noteer je vragen dus in het google-document en ze gaan Vlaanderen-breed.

 

Je kan de inspecteurs treffen bij WAK op:

            Werkgroep Aardrijkskunde Kempen           22 oktober 2020

Inschrijven kan via door te mailen naar: 

WAK@proximus.be

 

Allen welkom!

 

Vragen die je aan de inspecteurs wil stellen kan je hier doorgeven.  

Datum start
Datum eind
Locatie
Thomas More Hogeschool
Campus Vorselaar
Lepelstraat 2 Vorselaar