Door de vierde coronagolf organiseert WAA haar activiteiten terug digitaal. Schrijf je in via volgende link zodat je uitgenodigd wordt.

 

De laatste jaren komt klimaatverandering steeds vaker in het nieuws. Leerlingen en leerkrachten geven er, terecht, steeds meer aandacht aan. Denk maar aan de klimaatbetogingen met Greta Thunberg en Anuna De Wever. Toch ben je als leerkracht niet altijd voldoende voorbereid om deze soms ingewikkelde materie correct te behandelen. Klimaatverandering gaat namelijk snel, is behoorlijk ingewikkeld en er bestaan veel misverstanden rond. In een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen, EWI, stad Antwerpen en stad Sint-Niklaas werd daarom ‘Klimaatlink’ opgericht. Klimaatlink maakt, in samenwerking met wetenschappers en leerkrachtenteams, lespakketten rond klimaatverandering. Het is daarmee een permanente koppeling tussen klimaatonderwijs en klimaatwetenschap.

 

Twee pakketten behandelen de basiswetenschap rond klimaatverandering enerzijds, en de mogelijke oplossingen voor de klimaatproblematiek anderzijds. De andere twee pakketten gaan meer in de praktijk: met hands-on STEM-pakketten leren de leerlingen zelf een klein wetenschappelijk project op te zetten. Zo onderzoeken ze de impact van klimaatverandering op het knoppen van de bomen (project Knappe K(n)oppen) en de impact van klimaatverandering op onze bodem (project CurieuzeNeuzen in de Tuin). Alle lespakketten zijn bedoeld voor de tweede of derde graad van het secundair onderwijs. Al kan het zeker ook inspiratie bieden voor de eerste graad. In samenwerking met Thomas More Hogeschool Vorselaar zijn bovendien extra lespakketten voor het project CurieuzeNeuzen in de Tuin ontwikkeld voor het lager onderwijs en de eerste twee graden van het secundair onderwijs.

 

Klimaatlink is gestart in augustus 2020.  De eerste lespakketten worden momenteel uitgetest in de deelnemende scholen. Vanaf het schooljaar 2022-2023 is het de bedoeling om de lespakketten breed beschikbaar te stellen, al is het mogelijk om al eerder enkele dingen uit te proberen. Tijdens de workshop geven we jullie een inkijk in de lespakketten van Klimaatlink, met extra aandacht voor de STEM-pakketten Knappe K(n)oppen en CurieuzeNeuzen in de Tuin.

 

Schrijf je in via volgende link. Opgelet! Het aantal deelnemers is beperkt tot 50.

Datum start
Datum eind
Locatie
online vanop je pc