Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad

 

De ecosystemen in de oceaan en diens randzeeën hebben de mens heel wat te bieden. Al deze baten noemen we ecosysteemdiensten.

Het leven is niet alleen begonnen in zee; de oceaan houdt de mens ook in leven. Ze zorgt voor een leefbaar klimaat en levert zuurstof, voedsel, grondstoffen tot medicijnen, energie, werk en ontspanning. Dankzij deze ecosysteemdiensten is onze ‘Blauwe Planeet’ een leefbare planeet.

Afbeelding met lucht, buiten, water, natuur</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijvingDe oceaan heeft dan ook een ongekende ecologische en economische waarde. Al eeuwenlang gebruiken we ze om handel te drijven met andere volkeren. Meer dan 90% van alle trafiek van koopwaar gaat over zee. Ze biedt ons ook heel wat voedsel en grondstoffen zoals zout, zand en olie. Maar de mens richt zich ook steeds meer naar de oceaan om hernieuwbare energiebronnen en geneesmiddelen te vinden. De biodiversiteit in de oceaan is immers rijk aan geneeskrachtige stoffen.  Daarnaast herbergt de oceaanbodem een schat aan kostbare en voor de mens bruikbare mineralen, onder meer vertaald in de huidige exploratie van diepzeemijnbouw naar metalen.

Maar er is meer. De oceaan speelt tevens een belangrijke rol in de grote processen op Aarde, zoals klimaatopwarming en de waterkringloop.  Daarnaast is het kusttoerisme is een van de grootste niet-materiële voordelen die de mens uit zee haalt. Koraalriffen, stranden maar ook walvisvaarten vormen voor vele landen een belangrijke bron van inkomsten.

In het nieuwe geïntegreerde leerplan aardrijkskunde en natuurwetenschappen 3e graad TSO/KSO (VVKSO) staat het thema: ‘Ecosysteemdiensten van de oceaan’. Het is dus zeker een relevant thema in de klaspraktijk, maar kan evenzeer een onderwerp zijn dat past binnen ASO, BSO, en in de 1e en 2e graad.

Een nieuw thema vergt van leerkrachten dat ze zich hierin verdiepen, maar ook dat ze passende leermiddelen zoeken om het thema in de klas aan te brengen.  In deze nascholing komen daarom zowel theorie als praktijk aan bod.

Datum start
Datum eind
Locatie
Atheneum De Ring, Leuven