Als leerkracht aardrijkskunde heb je vaak je handen vol met het opstellen en het corrigeren van toetsen en examens. Je wilt nagaan of je leerlingen de vooropgestelde doelen bereiken en moet daarvoor dus evalueren. Dit kan op verschillende manieren, maar dat doe je best an de hand van een leidraad, zoals de indeling naar beheersingsniveaus van de vernieuwde taxonomie van Bloom er slechts één is.

In deze nascholing focussen we op gesloten (en dus vlot te corrigeren) kwalitatieve toetsvragen. We gaan na wat de criteria zijn bij het opstellen van dergelijke vragen en hoe je de vragen kan indelen volgens hun beheersingsniveau.

Na een theoretische inleiding ga je zelf aan de slag. Tijdens de workshop overloop je examenvragen, ga je na of je er gesloten kwalitatieve vragen van kan maken en orden je ze volgens beheersingsniveau.

Breng gerust eigen toets- en examenvragen mee, eventueel ook je laptop.

Deze workshop wordt begeleid door Lieselot Vandenhoute, vakverantwoordelijk aardrijkskunde van de examencommissie secundair onderwijs van de Vlaamse Overheid

Datum start
Datum eind
Afbeelding
Locatie
Aardrijkskundelokaal KdG-campus Zuid (Brusselsestraat) te Antwerpen