VLA-excursie 2023 – ’t Stad vernieuwt groots!

 

De excursie is niet alleen professioneel belangrijk en tegelijkertijd minimumdoelgericht en leerplanproof

Inschrijven kan via https://forms.gle/cE4wT2HTsjL45zQf9

Stadsvernieuwing in Antwerpen omvat niet alleen het bedwingen van de grote ringweg

Daarenboven is Antwerpen als lokaal bestuur vandaag verplicht om het klimaatvraagstuk mee op te nemen in alle groenplannen.

Medewerkers/experten van de stedelijke administratie zullen op de excursiedag zowel de opgemaakte plannen kaderen en ons meenemen naar specifieke plaatsen waar de ingrepen al zichtbaar zijn in het stedelijke landschap.  Genoeg aanleiding voor discussies met kritische leraren dus!

Sta je voor de klas in Antwerpen, een must-do!  Maar ook voor zij die elders in Vlaanderen actief zijn, meer dan een opportuniteit!   We zullen hier immers ervaren waarom en hoe de transitie van stedelijke gebieden worden uitgevoerd.  

Alle informatie kan je terugvinden door de excursie aan te klikken in de kalender.