Nascholingen thema’s aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik – inleidende sessie op woensdag 25 mei 2016.

Aardrijkskunde behoort – zowel in het secundair onderwijs als in het hoger onderwijs – tot het domein van de exacte wetenschappen. Als we kijken naar de onderwerpen die in de 3de graad aan bod komen dan kan de link met de andere wetenschappen zeker gelegd worden: biologie, chemie, fysica en wiskunde.
Toch wordt deze link te weinig beklemtoond in de les.

Om dit bij te werken - en het vak tegelijk duidelijker te positioneren binnen de STEM-vakken (Science, technology, engineering and mathematics) organiseert de faculteit wetenschappen van de Universiteit Gent vanaf volgend schooljaar een sessie die telkens een thema uit de aardrijkskunde benadert vanuit de ‘big ideas’ binnen de wetenschappen.

Voor dit schooljaar staat er een inleidende namiddag op het programma, waarbij het concept wordt uitgelegd met concrete voorbeelden.
Meer info en inschrijving op de website van het Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen (https://webapps.ugent.be/eventManager/events/aardrijkskunde)

Datum start
Datum eind