VLA organiseert een unieke zeetocht naar de offshore windmolenparken. Op het programma staan thema's zoals de haven van Oostende, offshore wind- en golfenergie, klimaatsverandering en kustveiligheid, alsook zeevervuiling, telkens gepresenteerd door onderzoekers en professionelen uit de maritieme industrie of mariene wetenschappen. 

Deze excursie is VOLZET

Datum start
Datum eind