INHOUD

Tijdens deze studiedagen kan je samen met je collega's, met lectoren van de lerarenopleiding en studenten lesmateriaal ontwikkelen op basis van de competentiegerichte leerplannen aardrijkskunde.

We buigen ons over knelpunten bij het opstellen en monitoren van de jaarvordering. Competentiegericht evalueren vormt het thematisch sluitstuk.

Een initiatief van de Pedagogische begeleiding van het GO! en de lerarenopleidingen van de hogescholen Howest, HoGent, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Erasmus Hogeschool Brussel.

DOELSTELLINGEN

  • Je kan samen lessenreeksen maken.
  • Je kan lessenreeksen inplannen binnen JVP.
  • Je kan reflecteren over aangepaste evaluatievormen.

VOOR WIE

Secundair onderwijs: alle graden

  • leerkrachten aardrijkskunde

EXTRA INFORMATIE

Je kan inschrijven voor de reeks die plaatsvindt in Antwerpen of voor de reeks in Brugge.

Deze studiedagen zijn een gezamenlijk initiatief van de Pedagogische begeleidingsdiensten van het GO!, het OVSG en het POV en de lerarenopleidingen van de hogescholen Howest BruggeArtesis Plantijn Hogeschool AntwerpenHoGent en Erasmus Hogeschool Brussel.

Inschrijven doe je via volgende link: http://pro.g-o.be/kalender/detail/4006/7047?ref=catalogus

 

Datum start
Datum eind
Locatie
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel