We klinken op het magische jaar '2020'.

(Oud-)studenten AP en KdG Antwerpen stellen hun eindwerken voor.

Datum start
Datum eind
Locatie
KdG campus Zuid, Brusselsestraat 45 te Antwerpen