Op dinsdag 4 februari komt onderwijsinspecteur aardrijkskunde Erik Van Nieuwenhuyze naar de WAA. Hij zal er tijdens onze maandelijkse nascholing uitleg geven over de huidige manier van doorlichten in het aardrijkskunde-onderwijs. Sedert enkele jaren gebeurt die doorlichting immers aan de hand van een werkwijze die gebaseerd is op het ROK, het Referentiekader voor Onderwijs Kwaliteit.  Wat zijn de aandachtspunten voor een vakgroep? Wat mag je verwachten wanneer je betrokken bent bij de focus van een doorlichting? Allemaal vragen waarop je na deze avond het antwoord weet.

Heb je zelf vragen voor de onderwijsinspecteur? Stuur ze in via volgende link , graag tot en met 28 januari.
 
Met vriendelijke groeten,
namens WAA-bestuur
 
Datum start
Datum eind
Locatie
Aardrijkskundelokaal Z 03.11 op KdG campus Zuid, Brusselsestraat 45 te Antwerpen